LaserSat novinky

Přípravy: Pálavská regata 2006

Anketa: Jachtař roku 2005

Pozvánka na Flanders Regattu (Belgie)

Informace o jarních závodech v Polsku

Účet ALT Laser a příspěvky 2006

Přehled kategorií vyhlašovaných na Mistrovství ČR 2006

Účelový příspěvěk ALT Laser 2006

Novinky z ČSJ

Výledky e-mailové Valné hromady ALT Laser

Sail Melbourne, 7.-14.1.2006

E-MAILOVÁ VALNÁ HROMADA ALT LASER - LEDEN 2006

Mistrovství Austrálie Laser

Koeficienty závodů 2006

POUR FÉLICITÉ 2006

Rozhovor s Karlem Hrubým, předsedou ALT Laser

Pohár ČR 2005 Laser Radial - SUMMARY

Pohár ČR 2005 Laser Standard - SUMMARY

MS Laser Radial ženy - Fortaleza, Brazílie, 5.-11.12.2005

Pálavská regata Home credit 2006

Nové prostory YC Dyje

CTL 2006 lodních tříd Laser Standard, Laser Radial a Laser 4.7

Karbonové špičky na Radiála

Zpráva o „Projektu Optimist Brno“, při Jachtklubu Brno, Zhodnocení roku 2005 a cíle pro rok 2006

EUROPEAN EXECUTIVE COMMITTEE’S REPORT EAGM 2005

Formát olympijské regaty 2008

Předběžná závěrečná zpráva SPORT Life, boat Brno, Caravaning Brno

Kniha o Olympiádě pro děti 2005

Regionální pohár Morava 2005 - Laser - koeficient 3, konečené pořadí

Regionální pohár Čechy 2005 - Laser - koeficient 3, konečné pořadí

Cena MCHZ Ostrava, 8.-9.10.2005, Hlučín, 6. závod regionálního poháru Morava LT Laser

Konečné pořadí Poháru ČR 2005 Laser Radial

Modrá stuha Jesenice, 1.-2.10.2005, YC Sokolov, 6. pohárový závod Laser Radial, koeficient 4

Legenda pokračuje: Robert Schiedt poosmé mistrem světa

Vyhlášení Poháru ČR 2005 Laser Standard

Štít města Pardubic, 24.-25.9.2005, Rozkoš, 6. pohárový závod Laser Standard, koeficient 4

CENA YC TUŠIMICE

Cena YCT Tušimice, 17.-18.9.2005, Nechranice, 5. pohárový závod Laser Standard, koeficient 4

Zápis a usnesení z Výroční členské schůze ALT Laser 1.9.2005 na Lipně

Československý pohár 2005

Tatran cup, Slňava Piešťany - Slovesnko, 10.-11.9.2005, 4. závod poháru ČR Laser Standard

Pálavská regata Home credit 2006

Neděle mě nebere

Mistrovství České republiky 2005 Laser Standard, Lipno 1.-4.9.2005, YC Černá v Pošumaví, koeficient 6

Záchrana jachtařů plachtících na plachetnici Laser – záchranářský manuál

Významné závody Laserů v roce 2006

Soustředění Sportovní centra mládeže, Lipno 28.8.-31.8.2006

Laser Masters - otevřený dopis i výzva pro československé veterány

Masters Laser Grand Prix 2005, Slovensko- Senec, 28.-29.8.2005

Modrá stuha Dvořiště, 27.-28.8.2005, YC Dvořiště - Lišov, 5. pohárový závod třídy Laser Radial, koeficient 4

Pozvánka na Valnou hromadu ALT Laser

Zpráva o „Projektu Optimist Brno“
při Jachtklubu Brno
Zhodnocení roku 2005 a cíle pro rok 2006

- Zdeněk Chlup -

http://www.ycb.estranky.cz

 

V roce 2002 opět začala v Jachtklubu Brno aktivita věnující se výchově nových jachtařů. Poslední dva roky navíc získala systematičtější ráz díky vzniku Projektu Optimist Brno, což je komplexní soubor aktivit, které se uskutečňují v souvislosti s výchovou jachtařů v Brně. Tento projekt je pod záštitou Magdy a Lenky Crhákové, Karoliny Trenzové a Zdeňka Chlupa. Realizaci projektu však pomáhají další desítky lidí bez nichž by to zkrátka nešlo. Tato zpráva hodnotí projekt v roce 2005 a nastiňuje perspektivu do dalšího roku.

Je velmi obtížně exaktně stanovit, které výsledky jsou úspěchy či neúspěchy samotného projektu, a které více či méně souvisejí s osobní aktivitou jednotlivých závodníků a jejich rodičů.

· za jeden z největších úspěchů hodnotím už samotný fakt, že v Brně probíhá samotná realizace projektu, tzn. fakticky existuje systematická činnost věnující se výchově jachtařů a hledaní nových budoucích jachtařů.

· V roce 2005 skončí YC Brno v žebříčku Českého svazu jachtingu v hodnocení mládeže na třetím, možná i druhém místě.

· Projektu se v roce 2005 zúčastňovalo více než 30 mladých jachtařů, z nichž se přibližně 20 účastnilo alespoň nějakých závodů.

· Stejně jako v roce 2004 i v letošním roce patřili mezi bezkonkurenční špičku v ČR v lodní třídě Optimist Viktor Teplý a Dan Audy, kteří vítězili na Mistrovství ČR, poháru ČR, Olympiádě pro děti a dalších významných i menších závodech.

· V zimě se konaly a) pravidelné kondiční tréninky v tělocvičně b) nepravidelné víkendové tréninky na Brněnské přehradě zaměřené na teoretické znalosti, ale především na „společenskou stránku projektu“.

· V době jachtařské sezóny se pak pořádaly jednou týdně tréninky na vodě.

· Proběhly celkem tři soustředění: zimní soustředění v Beskydech, letní soustředění v Jedovnicích a koncem prázdnin také velmi kladně hodnocené soustředění v Chorvatsku.

· I když ne v takovém rozsahu jako v loňském roce, přeci jenom se podařilo opět rozšířit klubový materiál.

· Je sestavován průběžný žebříček v rámci projektu, jehož pořadí je ovlivňováno výsledky na závodech, účasti na trénincích, výsledky ve fyzických testech. Tento žebříček je pak rozhodujícím kritériem pro přidělování klubového materiálu a složí zároveň jako motivační pro závodníky.

· Proběhla úspěšná prezentace na veletrhu Boat Brno 2005, kde jsme společně s Lodními sporty Brno byli jedinými jachtařskými kluby, které se na veletrhu prezentovaly.

· Jsou tvořeny internetové stránky (http://www.yachting.cz/optimistbrno), které jsou právě v těchto dnech převáděny na novou adresu http://www.ycb.estranky.cz

 

· Mezi relativní neúspěchy lze opět zařadit nedostatek finančních prostředků. Použiji zprofanovaného výrazu „zdroje jsou“ tzn. jsem přesvědčen o tom, že by se peníze na projekt daly získat alespoň v trochu větší míře než doposud, bohužel nemáme mezi sebou osobu, která by na tuto činnost měla čas :-(.

· Také účast na závodech by dle trenérů mohla být v příštím roce lepší.

 

Projekt v roce 2006:

I když byl projekt stanoven na léta 2004-2005, rozhodli jsme se v něm pokračovat i v příštím roce. Budeme pokračovat ve všech činnostech uvedených v předchozích řádcích:

· v zimním období kondiční tréninky (středa 17:00-18:30) a nepravidelné sobotní tréninky na přehradě.

· v létě tréninky na vodě, nejspíš také ve středu. Rádi bychom, aby probíhaly současně s tréninky Lodních sportů Brno. Zatím plánujeme také dvě soustředění, a to prázdninové v ČR a také opět v Chorvatsku.

· I když někteří závodníci v letošním roce končí na lodní třídě Optimist, budou veškeré aktivity projektu otevřeny i nadále pro ně. Projekt se nadále sice bude jmenovat Optimist Brno, ale závodníci, kteří budou mít zájem účastnit se tréninku a soustředění na jiných lodních třídách, budou vítáni.

· Chtěli bychom závodníky co nejvíce motivovat k aktivním účastem na trénincích i závodech.

· Budeme se snažit o vytvoření co nejlepších vztahů mezi stávajícími členy YC Brno, kteří po dlouhá léta klub budovali a jsou s ním osobně spjati, a novými přicházející závodníky. Jedná se o to, aby si mladí závodníci uvědomili neocenitelné zásluhy zakladatelů a „budovatelů“ klubu, a ti je pak podporovali v začátcích jejich jachtařského života.

· I když je Projekt lokalizován do Brna, budeme se snažit o podporu mládežnického jachtingu obecně, na tréninky jsou zváni závodníci z blízkého okolí, na soustředění jsou zváni jachtaři ze všech klubů. To, že je projekt spjat s YC Brno neznamená, že je uzavřen pro závodníky z ostatních klubů.

 

Poděkování:

· Poděkovaní patří vedení klubu YC Brno, které se v rámci svých finančních možností snaží projekt a výchovu jachtařské mládeže maximálně podporovat.

· Jihomoravskému kraji za poskytnutí dotace na nákup dvou nových závodních lodí.

· Německé firmě Crosssailmakers za dar ve formě nové závodní plachty.

· Kateřině Fantové při pomoci s podáváním grantů na úřadě Jihomoravského kraje.

· Asociaci lodní třídy Optimist za záštitu grantu u ČSJ a ČSJ za poskytnutí tohoto grantu.

· Panu Langerovi za vytvoření nového webu pro projekt, panu Chasákovi za zprostředkovaní daru ve formě nové plachty Slim, panu Holyszewskému za úspěšné realizování sponzorských darů, Maposovi za jeho všemožnou pomoc díky jeho neutuchající lásce k jachtingu, ale stejnou měrou děkujeme úplně všem kteří jakoukoliv, třeba i sebemenší podporou, realizaci projektu pomohli.

· Firmám Hyweco a Propart za podporu.

· Danovi Audymu a Viktorovi Teplému za jejich mimořádné jachtařské úspěchy v letošním roce.

· Všem, kteří projekt podporují a podporují jachting obecně.

 

Výzva:

· Budeme samozřejmě rádi za všechny rady a nápady jak získat podporu projektu v následujícím roce. Tato podpora může být jakákoliv: finanční, materiálová, odborná...

· Byly bychom rádi, kdyby se k podobným aktivitám přidaly i další jachtařské kluby v České republice, protože ten nejdůležitější cíl projektu je jasný: podpora jachtingu.

 

Kontakty a informace:

Webová stránka: http://www.ycb.estranky.cz

 

Trenéři mládeže a vedení projektu Optimist Brno v rámci Jachtklubu Brno:

Magda Crháková: tel: +420 608 242 747; E-mail: magda.crhakova@centrum.cz

Karolina Trenzová: tel: +420 732 281 281; E-mail: karo_trenz@email.cz

Lenka Crháková: tel: +420 608 565 805; E-mail: lenka.crhakova@centrum.cz

Zdeněk Chlup: tel: +420 777 754 731; E-mail: zdenek.chlup@fss.muni.cz

 

V Brně, 22.11.2005, Zdeněk Chlup