LaserSat novinky

Přípravy: Pálavská regata 2006

Anketa: Jachtař roku 2005

Pozvánka na Flanders Regattu (Belgie)

Informace o jarních závodech v Polsku

Účet ALT Laser a příspěvky 2006

Přehled kategorií vyhlašovaných na Mistrovství ČR 2006

Účelový příspěvěk ALT Laser 2006

Novinky z ČSJ

Výledky e-mailové Valné hromady ALT Laser

Sail Melbourne, 7.-14.1.2006

E-MAILOVÁ VALNÁ HROMADA ALT LASER - LEDEN 2006

Mistrovství Austrálie Laser

Koeficienty závodů 2006

POUR FÉLICITÉ 2006

Rozhovor s Karlem Hrubým, předsedou ALT Laser

Pohár ČR 2005 Laser Radial - SUMMARY

Pohár ČR 2005 Laser Standard - SUMMARY

MS Laser Radial ženy - Fortaleza, Brazílie, 5.-11.12.2005

Pálavská regata Home credit 2006

Nové prostory YC Dyje

CTL 2006 lodních tříd Laser Standard, Laser Radial a Laser 4.7

Karbonové špičky na Radiála

Zpráva o „Projektu Optimist Brno“, při Jachtklubu Brno, Zhodnocení roku 2005 a cíle pro rok 2006

EUROPEAN EXECUTIVE COMMITTEE’S REPORT EAGM 2005

Formát olympijské regaty 2008

Předběžná závěrečná zpráva SPORT Life, boat Brno, Caravaning Brno

Kniha o Olympiádě pro děti 2005

Regionální pohár Morava 2005 - Laser - koeficient 3, konečené pořadí

Regionální pohár Čechy 2005 - Laser - koeficient 3, konečné pořadí

Cena MCHZ Ostrava, 8.-9.10.2005, Hlučín, 6. závod regionálního poháru Morava LT Laser

Konečné pořadí Poháru ČR 2005 Laser Radial

Modrá stuha Jesenice, 1.-2.10.2005, YC Sokolov, 6. pohárový závod Laser Radial, koeficient 4

Legenda pokračuje: Robert Schiedt poosmé mistrem světa

Vyhlášení Poháru ČR 2005 Laser Standard

Štít města Pardubic, 24.-25.9.2005, Rozkoš, 6. pohárový závod Laser Standard, koeficient 4

CENA YC TUŠIMICE

Cena YCT Tušimice, 17.-18.9.2005, Nechranice, 5. pohárový závod Laser Standard, koeficient 4

Zápis a usnesení z Výroční členské schůze ALT Laser 1.9.2005 na Lipně

Československý pohár 2005

Tatran cup, Slňava Piešťany - Slovesnko, 10.-11.9.2005, 4. závod poháru ČR Laser Standard

Pálavská regata Home credit 2006

Neděle mě nebere

Mistrovství České republiky 2005 Laser Standard, Lipno 1.-4.9.2005, YC Černá v Pošumaví, koeficient 6

Záchrana jachtařů plachtících na plachetnici Laser – záchranářský manuál

Významné závody Laserů v roce 2006

Soustředění Sportovní centra mládeže, Lipno 28.8.-31.8.2006

Laser Masters - otevřený dopis i výzva pro československé veterány

Masters Laser Grand Prix 2005, Slovensko- Senec, 28.-29.8.2005

Modrá stuha Dvořiště, 27.-28.8.2005, YC Dvořiště - Lišov, 5. pohárový závod třídy Laser Radial, koeficient 4

Pozvánka na Valnou hromadu ALT Laser

E-MAILOVÁ VALNÁ HROMADA ALT LASER - LEDEN 2006

- Zdeněk Chlup -

Vážené Laseristky a Vážení Laseristé,

situace ve fungovaní naší třídy dospěla do stádia, které bych nazval „vážné“. Největším problémem je hospodaření a vlastně i fungovaní asociace vůbec a nyní jsme již v situaci, kterou je třeba řešit. Proto vznikl tento dopis.

 

Anotace

Největším problémem je hospodaření třídy, kdy model, který vznikl před několika lety a do této doby nějak fungoval, přestává být funkční. A pokud se teď něco nezmění, nebude mít třída v roce na zaplacení základních poplatků.

Situace hospodaření – leden 2006

Na účtu naší třídy je dle mých informací přibližně 6 000,-Kč. Aktuální informace ze svazu je: (volal ji Martin Soušek Karlu Hrubému), že třída nevyúčtovala příspěvek ČSJ, přibližně 6 500,-Kč a musí ho vrátit. (V případě vyúčtovaní bychom naopak ještě druhou polovinu částky dostali, tzn. dalších 6500,-Kč) Pokud se tento nepříjemná situace ještě nepodaří dodatečně nějak vyřešit, budeme o 6500,- chudší, což znamená aktuální stav účtu tak - 500,-Kč. Ale i kdyby se náhodou podařilo tyto peníze ještě získat, stejně systém hospodaření třídy není do následujících let efektivní.

 

Předpokládané náklady na rok 2006

• každoročně největší položkou jsou poplatky ILCE (Platíme 60 členů po 4,5 Libry), v letošním roce jsou poplatky zvýšeny na 5 Liber. Pokud opět budeme platit 60 členů tak je suma včetně bankovních poplatků přibližně 14 000,-)

• nákupy cen pro vítěze pohárů

• administrativní náklady (poštovné)

• bankovní poplatky

Z této základní analýzy vyplývá, že jen na základní fungovaní bude třída potřebovat v roce 2006 minimálně 20000,-Kč. Vzhledem k tomu, že třída v roce 2005 vybrala na poplatcích asi 11 000,- a žádné další příjmy neměla, není to perspektiva do roku 2006 růžová.

 

E-mailová Valná hromada ALT Laser – leden 2006

Tento mail berte jako začátek E-mailové Valné hromady ALT Laser, jelikož situace nesnese odkladu do začátku sezóny. Úkoly které je nutné vyřešit HNED:

1) Systém hospodaření ALT Laser

a s tím související

2) Kolik členů platit ILCE a Objednání registračních kartiček ILCY

 

ad 1) Hospodaření třídy

A) Hospodářem se stane k 1.2.2006 David Blatecký (na žádost Míry Hořejšího, který z časové zaneprázdněnosti nemá čas se o fungovaní hospodaření starat)

 

B) U eBanky bude založen transparentní účet ALT Laser

 

C) Důležitý bod: Není namířen proti nikomu, ale doufám, že z předchozí části dopisu každý pochopí že je třeba aby se něco změnilo. Jedná se o mezinárodní poplatky. Zde je několik možných variant seřazených dle pořadí, jaké preferuji já:

C1) Náklady na mezinárodní poplatky zaplatí ti závodníci, kteří se zúčastní minimálně jednoho zahraničního závodu (model který má například LT Finn), které ILCA podmiňuje svým členstvím. Jedná se o závody LASER-S, LASER-R, LASER 4.7: Mistrovství světa, Mistrovství Evropy, Europacupy, Eurolympy, ISAF Games. Časové období by vždy bylo říjen – září z důvodu, že zatím jsme poplatky ILCE platili v říjnu. Což znamená, že v na konci září 2006 by se vytvořil seznam závodníků, kteří se zúčastnili alespoň jednoho z výše jmenovaných závodů a částka, kterou budeme hradit by se vydělila tímto počtem, tzn. v rámci zjednodušeni by se nabralo ohled zda se nějaký závodník zúčastnil jednoho závodu či pěti.

C2) Někdo se stane laskavým sponzorem a poplatky ILCY uhradí.

C3) Nebudeme platit ILCE nic :-), ale čeští závodnicí se nebudou moci zúčastňovat zahraničních závodů, a tak nějak vypadneme ze systému.

C4) Jiný systém než dosavadní nefunkční, jaký?.......................................

 

D) Vzhledem k tomu, že největší položka rozpočtu byla vyřešena v bodě C, navrhuji snížený příspěvků pro řadové členy následovně:

roční členství 300,-Kč pro ty, kteří zaplatí převodem; 400,-Kč pro hotovostní platbu. Důvody zvýhodnění: usnadnění práce hospodáři, respektovaní současné doby. Pro nezávodící členy by příspěvek zůstal pro oba druhy plateb 100,-Kč.

Nová podmínka: závodů MČR a Poháru ČR Laser, Laser Radial a Laser 4.7 by se mohli účastnit pouze členové ALT. Platba převodem by musela být zaplacena minimálně 5 dní před závodem, což znamená že pro ty, kteří se zúčastní prvního závodu poháru ČR Laser Standard – Pálavská regata začínající 5.5.2006, by platba by platba převodem musela být poslána 30.4.2006

 

Členství v asociaci přináší:

- možnost účasti na závodech Poháru ČR a MČR LT Laser

- Lasersat

- možnost hlasování v asociaci a ovlivňovaní jejího fungovaní.

- účast na akcích asociace.

 

E) Z rozpočtu asociace by se hradilo:

- ceny pro vítěze Poháru ČR

- administrativní fungovaní

- poštovné v rámci asociace

- symbolické odměny funkcionářům asociace

- případné občerstvení na významných závodech

- případné spolufinancování akcí, které pořádá asociace (soustředění, pořádní významných závodu – MČR,apod.)

- bankovní poplatky

- další....

 

F) V případě, že by se z účtu asociace hradilo startovné na nějaký zahraniční závod, by částka musela být napřed převedena na účet, a až poté by byla uhrazena.

 

ad 2) Je třeba napsat dopis ILCE a zjistit, kolik je nutno platit členů a co z počtu zaplacených vyplývá, tzn. počet alokovaných míst na závodech kapacitně omezených, apod. Po zjištění a naší analýze informovat ILCU kolik členů budeme za rok 2006 platit, platí se až zpětně!!! S tím souvisí i zakoupení registračních kartiček ILCY, což znamená že by se kartičky měly objednat až poté, kdy se rozhodneme kolik členů budeme hradit. Řešení situace tedy opravdu spěchá. Pokud bude schválen bod C1 navrhuji platit opět 60 členů, pokud zjistíme, že placení méně členů nebude mít vliv na alokovaná místa, platit členů méně.

 

Hlasování v rámci této E-mailové Valné hromady ALT Laser:

Hlasovací právo mají pouze členové ALT Laser, což jsou následující závodníci: (pokud platil ještě někdo dodatečně příspěvky nechť dá vědět a jeho hlas bude započítán)

Bělunek J, Bělunek M, Blatecký D, Černý Mi, Čutka j, ČUtka J st, Drahorád P, Fenclová V, Guryča N, Horáček M, Hořejší M, Hořejší M, Hořejší J, Hrubý K, Chlup Z, Chmel V, Král K, Lachner V, Pospíšil M, Smetana R, Šenkýř I, Trčka M, Vaidiš T, Vaidišová K

 

Mail je odeslán všem, kteří uvedli mail v adresáři členů 2005, prosím o informovaní v co největší možné míře. Žádám také o vyjádření nečleny, i když jejich hlas nebude započítán.

 

Způsob a možnosti hlasování:

Hlasuje se prostřednictvím mailu, který odešlete na dvě adresy autolaky.hruby@volny.cz a chlup@fss.muni.cz nejpozději do 21.1.2006 (včetně). Hlasovat můžete následujícím způsobem:

a) SOUHLASÍM (kladně se vyjadřujete z výše uvedeným návrhem)

b) SOUHLASÍM POD PODMÍNKOU (souhlasíte s výše uvedeným návrhem v případě, že budou upřesněny nebo změněny některé body, NUTNÁ JE OVŠEM SPECIFIKACE Vašich změn)

c) NESOUHLASÍM

 

Platnost:

V případě, že získá možnost a) 50% a více procent hlasů hlasujících s mandátem k hlasovaní bude tento návrh přijat a realizován

V případě, že získá možnost b) 50% a více procent hlasů bude snaha připomínky do návrhu zapracovat a proběhne druhé kolo v co nejkratším časovém úseku (snad ještě do konce ledna)

V případě, že získá možnost c) 50% a více procent hlasů bude návrh bude pohřben, a co se bude dít dále nevím, ale já se již angažovat nebudu.

V případě, že nezíská žádná možnost 50% hlasů proběhne (snad) do konce ledna druhé kolo, do něhož postoupí dvě možnosti s nejvyšším procentem hlasů.

 

Úkoly, které je nutno udělat hned a v průběhu roku 2006

Následují dva odstavce o úkolech, které je nutno udělat. Prosím všechny příznivce třídy, aby se angažovali a do mailu připojili, co jsou ochotni udělat oni. Já jsem již napsal jméno k těm úkolům, které jsem ochoten v roce 2006 dělat.

 

- napsat dopis na ILCU (office@laserinternational.org) a informovat se o placení příspěvků na rok 2006 (dotazy: kolik členů platit a jaké alokace pro ČR z toho vyplývají, další výhody členství v ILCE, kdy se bude platit (zda je to říjen 2006), kolik se bude platit (zda je to 5 Liber za člena), způsob objednaní registračních kartiček ILCY. Zajistí...............

- poté objednat registrační kartičky. Zajistí...............

- založení transparentního účtu u eBanky. Zajistí...............

- vedení hospodaření a vybíraní příspěvků. Zajistí...............

- evidence a pravidelná aktualizace členů. Zajistí...............

- pokus zvrátit nutnost vrácení příspěvků ČSJ za rok 2005. Zajistí...............

- spolupořádaní významných závodů v roce 2006

- MČR............Zajistí...............

- Pálavská regata Zajistí Chlup

- Další...........................................Zajistí...............

- nákup Poháru na rok 2006 Zajistí...............

- vydávání LaserSatu. Zajistí Chlup

- aktualizace internetových stránek http://www.yachting.cz/lasersat. Zajistí Chlup

- komunikace s ČSJ Částečně zajistí Chlup, Zajistí...............

- korespondence se členy ALT Částečně zajistí Chlup, Zajistí...............

- korespondence s ILCOU Částečně zajistí Chlup, Zajistí...............

- přeložení anglických třídových laseristických pravidel Zajistí...............

- upořádaní soustředění ALT Laser. Zajistí...............

- vyúčtovaní případného příspěvku ČSJ třídě Laser na rok 2006 Zajistí...............

(V této souvislosti prosím VŠECHNY, aby v mailu případně napsali, jak využít případný příspěvek ČSJ v roce 2006 – nutno ovšem dodržet podmínky čerpání, ty najdete na stránkách ČSJ v sekci závazných dokumentů)

- vydávání žebříčků třídy Laser Zajistí............... (neoficiální vydává Chlup jsou zveřejňovány na stránkách LaserSatu)

- měření na významných závodech (MČR)

- úpravy CTL 2006 a tvoření CTL 2007 Částečně zajistí Chlup, Zajistí...............

- DALŠI......

-........................

-.........................

-.........................

 

Současný výbor třídy jak byl zvolen v roce 2004

26.9.2005 byl na Nových Mlýnech zvolen výbor na 4 roky (do roku 2008) ve složení:

Předseda: Karel Hrubý

Místopředseda: Miroslav Trčka

Měřič: Jan Čutka

Trenér: Jiří Bělunek

Hospodář: Miroslav Trčka

 

Na Valné hromadě, která proběhne tradiční formou (jelikož to nespěchá) navrhuji drobné revize ve výboru:

- změna hospodáře

- v rámci funkčního schématu zvolit tři místopředsedy (koordinátory pro LT Laser Standard, Laser Radial+ Masters, Laser 4.7). Ve výboru by měli být jen ti, kteří jsou ochotni se aktivně podílet na fungování třídy, odměnou by měl být a) dobrý pocit :-) a b) symbolické finanční ocenění funkcionářů, viz. výše

 

Tento dopis byl zaslán na následující adresy:

mbelunek@post.cz; david.blatecky@post.cz; davca.b@seznam.cz; f.bruzek@seznam.cz; dce@centrum.cz; cutka.jr@dim.cz; dim@dim.cz; cze19@seznam.cz; petr.gerlich@quick.cz; nguryca@volny.cz; 777722127@seznam.cz; holotik@email.cz; horackova@fordautoeden.cz; geonet@telecom.cz; geonet@geonet.cz; mira.horejsi@seznam.cz; jhorejsi@seznam.cz; autolaky.hruby@volny.cz; chlup@fss.muni.cz; vasek.laser@atlas.cz; kaspar@omnipol.com.br; jan.koci@seznam.cz; karlos.kral@seznam.cz; 1635@seznam.cz; lachy.v@centrum.cz; lejhy@hotmail.com; pospisilm@zsbrno.cz; pama@nagneton.cz; mara_plecity@centrum.cz; smetana.r@volny.cz; radek.smetana@volny.cz; sedlacek.honza@seznam.cz; ondra.seda@centrum.cz; senkyr.ivan@quick.cz; senkyrivan@seznam.cz; david@toptours.cz; tekwa@post.cz; trka@volny.cz; trdas@centrum.cz; trdy@law.muni.cz; l.trdy@volny.cz; pold@centrum.cz; vaidis@centrum.cz; katerina_v@centrum.cz; marek.laser@seznam.cz; pzimak@centrum.cz; pompo@mail.muni.cz; lachy.rs@seznam.cz; kubahucek@quick.cz; m.audyova@tiscali.cz; petr.audy@seznam.cz; teplas@atlas.cz; vikin@altlas.cz

 

 

Toť vše, prosím a včasné a konstruktivní vyjádření. A ještě všem úspěšný rok 2006.

Zdeněk Chlup

 

Brno, 10.1.2006

 

Kontaktní e-maily:

Karel Hrubý: autolaky.hruby@volny.cz

Zdeněk Chlup: chlup@fss.muni.cz