LaserSat novinky

Přípravy: Pálavská regata 2006

Anketa: Jachtař roku 2005

Pozvánka na Flanders Regattu (Belgie)

Informace o jarních závodech v Polsku

Účet ALT Laser a příspěvky 2006

Přehled kategorií vyhlašovaných na Mistrovství ČR 2006

Účelový příspěvěk ALT Laser 2006

Novinky z ČSJ

Výledky e-mailové Valné hromady ALT Laser

Sail Melbourne, 7.-14.1.2006

E-MAILOVÁ VALNÁ HROMADA ALT LASER - LEDEN 2006

Mistrovství Austrálie Laser

Koeficienty závodů 2006

POUR FÉLICITÉ 2006

Rozhovor s Karlem Hrubým, předsedou ALT Laser

Pohár ČR 2005 Laser Radial - SUMMARY

Pohár ČR 2005 Laser Standard - SUMMARY

MS Laser Radial ženy - Fortaleza, Brazílie, 5.-11.12.2005

Pálavská regata Home credit 2006

Nové prostory YC Dyje

CTL 2006 lodních tříd Laser Standard, Laser Radial a Laser 4.7

Karbonové špičky na Radiála

Zpráva o „Projektu Optimist Brno“, při Jachtklubu Brno, Zhodnocení roku 2005 a cíle pro rok 2006

EUROPEAN EXECUTIVE COMMITTEE’S REPORT EAGM 2005

Formát olympijské regaty 2008

Předběžná závěrečná zpráva SPORT Life, boat Brno, Caravaning Brno

Kniha o Olympiádě pro děti 2005

Regionální pohár Morava 2005 - Laser - koeficient 3, konečené pořadí

Regionální pohár Čechy 2005 - Laser - koeficient 3, konečné pořadí

Cena MCHZ Ostrava, 8.-9.10.2005, Hlučín, 6. závod regionálního poháru Morava LT Laser

Konečné pořadí Poháru ČR 2005 Laser Radial

Modrá stuha Jesenice, 1.-2.10.2005, YC Sokolov, 6. pohárový závod Laser Radial, koeficient 4

Legenda pokračuje: Robert Schiedt poosmé mistrem světa

Vyhlášení Poháru ČR 2005 Laser Standard

Štít města Pardubic, 24.-25.9.2005, Rozkoš, 6. pohárový závod Laser Standard, koeficient 4

CENA YC TUŠIMICE

Cena YCT Tušimice, 17.-18.9.2005, Nechranice, 5. pohárový závod Laser Standard, koeficient 4

Zápis a usnesení z Výroční členské schůze ALT Laser 1.9.2005 na Lipně

Československý pohár 2005

Tatran cup, Slňava Piešťany - Slovesnko, 10.-11.9.2005, 4. závod poháru ČR Laser Standard

Pálavská regata Home credit 2006

Neděle mě nebere

Mistrovství České republiky 2005 Laser Standard, Lipno 1.-4.9.2005, YC Černá v Pošumaví, koeficient 6

Záchrana jachtařů plachtících na plachetnici Laser – záchranářský manuál

Významné závody Laserů v roce 2006

Soustředění Sportovní centra mládeže, Lipno 28.8.-31.8.2006

Laser Masters - otevřený dopis i výzva pro československé veterány

Masters Laser Grand Prix 2005, Slovensko- Senec, 28.-29.8.2005

Modrá stuha Dvořiště, 27.-28.8.2005, YC Dvořiště - Lišov, 5. pohárový závod třídy Laser Radial, koeficient 4

Pozvánka na Valnou hromadu ALT Laser

Zápis a usnesení z Výroční členské schůze ALT Laser 1.9.2005 na Lipně

- Zdeněk Chlup -

Přítomno 25 členů z 26 platících členů k 1.9.2005

 

1) Předseda ALT Laser Karel Hrubý přivítal závodníky a zahájil schůzi.

 

2) Za absentujícího hospodáře Miroslava Hořejšího nebyla předložena zpráva o hospodaření. Bylo ujednáno, že zprávu předloží a stane se součástí tohoto zápisu. Dále závodnicí Hořejší informovali, že by rádi vzdali hospodaření. Po skončení schůze se nabídl David Blatecký.

 

3) Jiří Bělunek informoval o soustředění ALT Laser, které proběhlo v květnu na Nových Mlýnech. Účast na tomto soustředění byla velice malá.

4) Proběhla rozsáhlá diskuze k žebříčkům:

a) žebříček Laser Standard: na závody, na které je vyžadována nominace, se bude nominovat dle žebříčku třídy. Závody a koeficienty pro sezónu 2006 zůstávají stejné jako v letošním roce. Hlasování (13 pro/ 2 proti/2 se zdrželi/ ostatní se hlasovaní nezúčastnili)

b) žebříček Laser Radial: Zde budou tvořeny dva žebříčky. Prvním je žebříček Laser Radial, do kterého budou zařazeny stejné závody jako v sezóně 2005 se stejnými koeficienty. Podmínkou zařazení závodu do tohoto žebříčku je, že se závodu můžou zúčastnit jak muži, tak i ženy. Dle tohoto žebříčku se bude nominovat na závody mužů.

Druhým žebříčkem bude Laser Radial ženy, kde budou stejné závody jako v předchozím žebříčku + Eurolympy. Dle tohoto žebříčku se bude nominovat na závody žen.

Hlasování o žebříčcích Laser Radial: (11pro/0proti/10zdrželi se)

Nominace na závody dle těchto žebříčků bude probíhat dle aktuální verze, vždy v poslední možný termín tak, aby nominaci stihl schválit Výkonný výbor ČSJ. Všechny žebříčky bude tvořit Radek Smetana.

 

5) Zprávu měřiče přednesl Jan Čutka st.. Konstatoval chvályhodný posun při dodržovaní třídových pravidel. Zdůraznil nutnost mít při velkých závodech předepsané šestimístné číslo na plachtách.

 

6) Příprava termínů závodů na rok 2006. Členská schůze schválila nutnost oddělení pohárových závodů a Mistrovství České republiky tříd Standard a Radial. Hlasovaní (20 pro, 1 proti, 2 zdrželi se)

 

Standard:

MČR

28.9. Nové Mlýny

Pohár

5.5.Nové Mlýny

13.5.Nové Mlýny

10.6.Lipno

2.9.Lipno

8.9.Nechranice

16.9.Nechranice

 

O tomto návrhu bylo hlasováno (19 pro, 0 proti, 1 zdržel se)

 

Radial:

MČR

?20.-26.8.? Rozkoš (s Q)

Pohár

29.4.Nové Mlýny

20.5.Dvořiště

2.6.Nové Mlýny

17.6.Nechranice

30.6.Velké Dářko

22.9. Jesenice

 

O tomto návrhu bylo hlasováno (12 pro, 1 proti, 8 zdrželi se). Dále bylo dohodnuto, že v případě, že nebude možno uskutečnit jeden z těchto plánovaných závodů Radiálů, je první náhradní vodou Máchovo jezero.

 

7) Diskuze

a) Bylo by dobré, pokud by se zajistil překlad Mezinárodních třídových pravidel. Martin Trčka přislíbil, že udělá výstižný výtah z Handbooku 2005.

 

b) Proběhla filozofická diskuze, jak zvýšit počet členů v ALT Laser. Členská schůze vyzvala všechny členy, aby se celoročně maximálně snažili v agitaci při získávání nových členů do české laseristické rodiny. Jan Čutka přišel s myšlenkou, zda by se počet závodníků na závodech nezvýšil případným snížením počtu pohárových závodů. Důvodem by mohl být velký počet závodů v roce a tedy unavenost závodníků.

 

c) Martin Trčka informoval o nutnosti kartiček ILCA při závodech v zahraničí. Bylo dohodnuto, že pro příští rok bude zažádáno o 20ks. Žádost podá Karel Hrubý.

 

d) Proběhla diskuze o pohárovém závodě na Slovensku 10.9.2005. Členská schůze vyzvala všechny Laseristy, aby se v rámci zvýšení popularity třídy Laser v rámci Česko-slovenské spolupráce závodu zúčastnili.

 

e) Martin Pospíšil požádala, aby se na pohárových závodech a Mistrovství Standardů, v případě účasti alespoň 5 lodí, vyhlašovala kategorie masters. Členská schůze s návrhem souhlasila.

 

8) Předseda ALT Karel Hrubý poděkoval všem za konstruktivní schůzi a poté ji ukončil.

 

Zapsal: Zdeněk Chlup, 15.9.2005