LaserSat 27

Regionální poháry - koef.3

Závody místního významu

ZAHRANIČNÍ ZÁVODY

Modrá stuha Plumlova,
PLUMLOV,
24.-25.07.2004

MČR LASER RADIAL, Youth CERE Regatta 2004, LIPNO-HRUŠTICE,
03.-06.07.2004

ŠILHÁNKŮV MEMORIÁL,
VELKÉ DÁŘKO,
26.-27.06.2004

POHÁR ELEKTRÁREN,
NECHRANICE,
19.-20.06.2004

CENA ŠUMAVY,
LIPNO,
05-06.06.2004

JIHOČESKÝ POHÁR,
DVOŘIŠTĚ,
29.-30.05.2004

MEMORIÁL BRUNO HÁMY,
MÁCHOVO JEZERO,
22.-23.05.2004

PAVLOVSKÁ REGATA,
NOVÉ MLÝNY - PAVLOV,
15.-16.05.2004

Pálavská regata Home credit 2004,
Nové Mlýny - Pavlov,
07.-09.05.2004

CERE REGATA,
LIPNO,
03.-05.09.2004

Pohár ČR - VELKÁ CENA OPTIMIST,
NOVÉ MLÝNY - PAVLOV,
01.-02.05.2004

Sportovní centrum mládeže

OLYMPIJSKÉ HRY 2004

Příručka pro rodiče a doprovod

Laseristé jsou nejnafoukanější jachtaři

Závodní pravidla jachtingu 2005-2008 - změny

SERVIS & INFO

Závodní pravidla jachtingu 2005-2008 - změny

Marek Pavlovský (z webových stránek Českého svazu jachtingu)

Nová pravidla jsou na světě! Zatím alespoň v anglické verzi, která je od 30.6.2004 k dispozici na webových stránkách ISAF.

Kdo měl ze změn velké obavy, se bát nemusí. Základní pravidla (části 1-7) doznaly pouze drobných úprav, které se drtivé většiny jachtařů nedotknou. Významné změny nastaly pouze v dodatcích: byl začleněn nový dodatek Průvodce Vypsáním závodu a zcela změněn dodatek Závodní pravidla pro windsurfing.

K několika drobným změnám:

 • ISAF kodexy oprávnění, reklamy a anti-dopingu (Eligibility, Advertising and Anti-doping) již nejsou zahrnuty do publikace, nicméně jsou zahrnuty do definice "pravidel".
 • Pravidlo 13 - doplněno řešení situace, když obě lodě obracejí ale nejsou "vedle sebe", ale "za sebou"
 • Pravidlo 16 - upřesněno tak, aby bylo jasné, že platí, když loď na pravoboku se vyhýbá lodi na levoboku tak, že směřuje za její záď. Princip pravidla se nezměnil.
 • Pravidlo 19 - loď má právo u překážky volat o místo k obratu, i když pluje výše než ostře proti větru. Tato změna nalezne uplatnění zejména při před-startovních manévrech souboje a závodu družstev.
 • Pravidlo 22 - loď nesmí úmyslně zavazet ("škodit") lodi na jiném úseku dráhy. Toto pravidlo platilo dosud pouze v match a team racingu.
 • Pravidlo 30 - při předčasném startu při použití pravidla černé vlajky není povinnost vztyčit vlajku "X".
 • Pravidlo 32 - bylo upřesněno, jak je možno zkrátit závodní dráhu. Tento postup býval vždy specifikován pouze v Plachetních směrnicích.
 • Pravidlo 33 - byla upřesněna procedura pro změnu dráhy. Obdobně jako při zkrácení byl tento postup ustanoven v Plachetních směrnicích.
 • Pravidlo 41 - upřesnění vnější pomoci
 • Pravidlo 62.1 - předmětem žádosti o nápravu může být i opomenutí pořadatele - například při chybě vyplývající z Vypsání závodu.
 • Pravidlo 63.7 (nové pravidlo) - při rozporu mezi Vypsáním závodu a Plachetními směrnicemi má protestní komise postupovat tak, aby dosáhla nejspravedlivějšího výsledku pro všechny lodě.
 • Pravidlo 87 (nové pravidlo) - upřesňuje možnost národního svazu zakázat změny ve svých předpisech
 • Pravidlo 88.2 - pořadatel může změnit vypsání závodu, pokud tuto informaci zveřejní adekvátním způsobem

Anglická verze závodních pravidel je ve formátu Acrobat k dispozici na webových stránkách ISAF - www.sailing.org. Případně ve verzi WORD na sekretariátu ČSJ.

Konečná verze českého překladu bude k dispozici v prosinci roku 2004 a tištěná forma před zahájením sezóny 2005.