Mistrovství ČR Laser Standard

Mistrovství ČR Laser Radial

Mistrovství Evropy Laser

Mistrovství Evropy Laser masters

Cena Šumavy

O Kapitánskou čepici

Šilhánkův memoriál

40. Beskydská regata

Mistrovství Slovenska Laser

Mistrovství Slovenska Laser Radial

Krajský přebor BRNO

Modrá stuha Plumlova – přebor Olomouc. kraje

Ostatní krajské přebory

Jedovnický kapr

Česká Fair Play

Závody , Informace

 

   

„Česká Fair Play“ s pohledu rozhodčího a závodníka v jedné osobě

ZÁVODNÍKŮM

Po dvouleté přestávce, kterou jsem strávil na člunu rozhodčích s označením JURY či UMPIRE nebo v protestní místnosti, jsem měl možnost sledovat závodu Cena Šumavy úplně jiného postu – z pozice závodníka.

Většina závodníků se s pojmem „Fair Play“ příliš netrápí a pro někoho to připomíná dávná léta sokolského hnutí.
Podle mého názoru většina závodníků třídy LASER a několik závodníků třídy 420 soustavně porušuje Závodní pravidlo jachtingu 42 (nedovolený pohon). Třídu Evropa jsem neviděl, nicméně po rozhovoru s Rosťou Marečkěm po závodech soudím, že je i v této třídě je situace obdobná.

Ve většině případů se jednalo o porušování pravidel na „hranici“. Zde je vhodné použití Dodatku N a rozhodování na vodě. To má smysl, aby rozhodčí a závodníci chápali tu pomyslnou hranici mezi výkladem pravidel, co je a co už není dovolené. A několik napomenutí (první napomenutí - dvě trestné otáčky) pomůže sjednotit si mezi závodníky a rozhodčími úroveň, která bude stanovena pro celý závod.

Nicméně situace je jiná, pokud je tato „hranice“ úmyslně překročena. Nemám na mysli nezkušené závodníky, kteří ani neví, že ZPJ42 existuje, ale vidí, co dělají ti, které považuje za svůj vzor. Jestliže se zkušený závodník chová jinak, když je v blízkosti člun JURY a jinak, když v okolí člun není a v okolí jsou pouze „myšáci“, kteří neumějí protestovat, nebo i ti více zkušení, kteří protestovat z různých důvodů nechtějí, tak to rozhodně čestné není.

Obdobná situace nastane, když zkušený závodník poruší pravidla části 2 proti méně zkušenému závodníkovi, o kterém ví, že na něj protestovat nebude. (Abych tyto jedince vyvedl z omylu – jakákoliv loď, která viděla porušení pravidel může protestovat).

Další podvádění se děje v protestní místnosti. To vím pouze z doslechu, nicméně danému protestujícímu věřím. Pokud závodník ví, že porušil pravidla, musí vzdát. A vůbec není důležité, že na to přišel až dávno po dokončení nebo dokonce po konci protestního času. Možná, že lhaním se vám podaří jeden protest vyhrát. Ale pokud je v závodním poli pár desítek lodí, kde se všichni znají, a protestující tvrdí, že se setkali a protestovaný, že byl úplně někdo jinde, tak alespoň jeden musí lhát.

Můj názor na úmyslné porušení pravidel je jednoznačný:

Pokud kormidelník(posádka) ví, že porušuje pravidla, není vůbec třeba postupovat podle dodatku N (Rozhodování na vodě), nebo ZPJ60.3 (Protest podaný Protestní komisi), ale podle ZPJ69 Hrubé jednání a ZPJ2 „Fair Sailing“ (Čestné plachtění) - a vyloučit závodníka ze závodu a poslat hlášení na svaz s návrhem pozastavení činnosti.

Úmyslné porušení a PORUŠOVÁNÍ pravidel, lhaní a podvod nese všechny známky přestupku definovaného v ZPJ69, ZPJ2 a ZPJ-Základní princip.

Jestliže 16 mladík neudrží nervy a vynadá rozhodčímu je to trestuhodné a za tento prohřešek byl v loňském roce jeden závodníků potrestán roční podmínkou.

Pokud ovšem ZKUŠENÝ ZÁVODNÍK SOUSTAVNÉ PORUŠUJE PRAVIDLA, lže nebo podvádí , domnívám se, že je třeba pro výchovu i všech ostatních použít tvrdších trestů.

Nicméně doufám, že nikdy není pozdě – pokud jste se někdo v předchozích odstavcích poznal, tak se pokuste všechno napravit, abychom již nikdo takový článek již psát nemuseli

PRO ROZHODČÍ

Rozhodování pohonu na vodě je velmi obtížné. Je třeba materiální zabezpečení, vhodné čluny a zkušení rozhodčí. Zde se bez pomoci závodníků a lodních tříd neobejdeme.

Jenom bych prosil, aby bylo umožněno závodníkům, kteří chtějí a jsou ochotni situaci řešit, maximálně vyšli vstříc. Například zrušením protestního poplatku a ochotou vyslechnout problém. Pokud závodník protestuje, protože viděl nebo byl účastníkem porušení pravidel, ale diskvalifikací lodě nemá žádný užitek, tak ten čas v protestní místnosti tráví stejně dobrovolně jako vy.

Jestli vychováváte nebo jste již vychovali vlastní děti, rozeznáte mnohem lépe, když někdo lže nebo se chystá lhát. A způsob, jak méně zkušené závodníky lhaní odnaučit, je obdobný jako u vlastních dětí.

Protestům pomáhá i nový trend – větší množství kratších rozjížděk, kdy jedna diskvalifikace má na výsledné pořadí pouze malý vliv. A na seminářích rozhodčích věnovat protestům více času. A sbírat zkušenosti, mít odvahu a pokoušet se zlepšit. Nikdo učený s nebe nespadl a zkušený Předseda Mezinárodní JURY je zkušený proto, že již má za sebou stovky nebo tisíce řešených protestů.

Obdobná situace byla probírána na zasedání ISAF ve Vídni, kdy hlavními „hříšníkem“ je třída Finn. Doufám, že i tato diskuse na ISAF se nemine účinkem.

Dobrý vítr do plachet a všem přeji, aby nemuseli být přítomni protestu pro porušení Čestného plachtění nebo Hrubého chování. A pokud ano, aby JURY nikdy nemusela sáhnout k tvrdšímu postihu, než je napomenutí.

Marek Pavlovský, IU, Rozhodčí 1.třídy, Lodní sporty Brno