VOLVO YOUTH SAILING ISAF WORLD CHAMPIONSHIP
Sydney, Australia

28. prosince 2000 až 6. ledna 2001
MARTIN POSPIŠIL

Na přelomu roku 2000 a 2001 se v australském hlavním městě Sydney uskutečnilo Mistrovství světa mládeže v jachtingu. Závod byl vypsán pro mládež do 18 let.

Závodilo se v  6 kategoriích, po dvou na každém ze třech závodních okruhů. Česká republika obsadila ( asi z důvodu velké finanční náročnosti akce) pouze kategorii “jednoposádková chlapci”, která se jela letos (tradičně) na Laserech a “jednoposádková dívky” na Bytech (čti Bajtech). To je nový typ plachetnice od konstruktéra Laserů, takový zmenšený Laser s úpravami směrem k Evropě. Nové lodě zajišťoval pořadatel.

Chlapecká a dívčí dvouposádková kategorie se letos jela na plachetnicích 420 - čtyřistadvacítkách se spinakrem a hrazdou. Nádherné nové lodě značky Nautivela byly též poskytnuty pořadatelem.

Na oplachtěných plovácích (windsurfingu) typu Mistral (one design) závodili chlapci a dívky na třetím okruhu.

Podrobnosti o tomto závodu včetně fotogalerie jsou na internetové adrese:
http://www.boatingoz.com.au/~volvoyouth.htm

Lodě vyplouvali z pláže v části Sydney zvané Manly, kde byla také studentská kolej, ve které jsme byli ubytovaní. Závodní okruhy byly situovány uvnitř sydneyské zátoky, kde byly při nedávných OH také vnitřní olympijské tratě. Lodě a prkna se na jednotlivých tratích během závodu prostřídaly.

Žádné čluny jednotlivých trenérů (coachů) nebyly během závodu povoleny a pořadatel místo nich zajistil společné větší lodě (coachboaty), jednu pro každý okruh a navíc jednu, která objela po dobu závodního dne všechny okruhy ( visitboat). Trenérské lodě stály před startem pod startovní čarou a závodníci si k nim připlouvali pro rady, oblečení, jídlo a pití. Při startu coachboat stál v prodloužení startovní čáry a sledoval obě závodící flotily z co nejtěsnější blízkosti tak, aby nikomu nepřekážel. Trenéři jednotlivých závodníků a zemí tak měli skvělé podmínky pro sledování závodu i pro servis závodníkům.

Nyní k výkonům naší výpravy.

Na tento vrcholný závod mládeže byli pečlivě vybrány a nominovány v současnosti nejlepší české naděje, Vít Lachner a Markéta Jindřichová. Bohužel naděje na rovnocenný boj o přední pozice přetrvala jen tréninkovou rozjížďku, která se jela ve slabém rozbitém větru vedle přístavu.

První závodní den byl k našemu překvapení závodní okruh posunut doprostřed průlivu mezi sydneyskou zátokou a Pacifikem (Tichým oceánem) do pořádného větru a vln. A tady se ukázalo, co má kdo natrénováno a odzávoděno. A na závod přijeli jen ti, kdo měli mládež opravdu skvěle připravenou a vybranou z ostatních skvěle připravených jako tu nejlepší.

Pro dobré umístění v rozjížďkách byl důležitý dobrý start, ale hlavně pak rychlost jízdy proti větru i po větru. Těchto kvalit se našim borcům mnoho nedostávalo a nepomohly ani mé rady o seřízení stylu jízdy a taktice.

Starty se sice zlepšily, ale roky tvrdého tréninku na moři a vlnách nejdou nahradit žádnými klíny do hlavy zatloukanými. Navíc zimní přestávka a rozespalost zimním spánkem, jak je v naší zeměpisné délce a šířce zvykem, nakombinovaná únavou z dvoudenního letu a časovým posunem o 10 hodin také vykonaly své.

Ať naši borci zkoušeli jakékoli křídlo nebo střed, při silném větru bez významných změn nedokázali rychlost ničím nahradit.

Například vítězka v Bytech reprezentovala Norsko na OH v této zátoce a i většina vysokých svalovců na Laserech byla zocelená světovými regatami. Škoda, že náš vysoký svalovec Patrik Juptner, také zocelený světovými regatami, před rokem usoudil, že je na Lasera těžký (snad při našich závodech), a pověsil jej (Lasera) na hřebík.

Pro informaci uvedu polský model přípravy jachtařů. Na nový olympijský cyklus je vybrán coach na základě konkurzu s ohledem na trenérskou práci, jachtařskou minulost a hlavně program, který si připraví pro svou práci při přípravě reprezentantů a olympioniků. Jachting je pak jeho dobře placené zaměstnání a jako profesionál je i hodnocen podle výsledků. Závodníky na jednotlivé závody pak dostatečně včas kvalitně připravuje a vybírá na základě kvalifikačních regat.

Cesta je to sice nákladná, ale má výsledky. Ve Finnech například olympijské zlato a zde 2. místo v Bytech a 1. místo v dívčím surfu. V Laserech už byla konkurence tvrdší a mladému polskému závodníkovi nepomohl ani 14-ti denní trénink v místě závodu. K této přípravě jsou ovšem potřební nejen talentovaní jachtaři, ale také jejich ochota pro pomíjivý sportovní výsledek a reprezentaci vlasti obětovat ostatní životní radosti, vzdělání i kariéru v zaměstnání, schopné vydržet dřinu a odříkání v systému vrcholové přípravy, existuje-li v jejich zemi nějaký.

U nás takové středisko pro mládež právě vzniklo, a tak se nezbývá než těšit na výsledky jeho práce s českými jachtaři.

Ale zpět k závodu. Těžce jsem nesl svou neschopnost vyždímat z našich reprezentantů lepší výsledky. Ale hlavou zeď neprorazíš. O tom, že odevzdali své maximum, vypovídaly i jejich ruce rozedřené do krve i přes rukavice. Ale soupeři byli příliš dobří ( co by se také na Mistrovství světa dalo očekávat) a úspěchem bylo bojovat v závěru flotily a neztratit kontakt se soupeři. Živě si vzpomínám na začátky naší účasti na Euroolympech, kdy jsme také bojovali o Černého Petra.

Doufám, že nás další lekce z vrcholového sportu neodradí, a naopak s tím začneme něco dělat. Na naší olympioničce Lence Šmídové je vidět, že to není marný boj.

Další příležitost změřit síly na této úrovni bude již letos v létě na MS mládeže ve Francii. Našim dorostencům se rýsuje ve středisku mládeže nebývalá příležitost k opravdové přípravě (která začíná soustředěním na moři v únoru i březnu).

Záleží jen na nich, jestli je uspokojí dělat na vrcholných závodech křoví ( pokud je ovšem bude někdo nepřipravené ochotný financovat a vysílat), nebo v nich zvítězí sportovní duch a vůle po vítězství, využijí příležitost k pořádné přípravě a vypráší soupeřům kožich ( nebo spíše neoprén).

Výsledky: MS ISAF, 28.12.2000-6.1.2001, Sydney, 30 Standardů