Věkové hranice:

Stále dochází k chybnému vyplňování kategorii v přihláškách na závody v České republice a k následnému chybnému vyhlašování juniorů, kteří již junioři nejsou. Věřte tedy, že čísla v kolonce kategorie vyplňujte následovně:

Laser je od roku, v němž závodník dovrší 12 let věku.

Žáci (12 – rok v němž závodník dovrší 15 let) – kategorie 31

Žačky (12 – rok v němž závodnice dovrší 15 let) – kategorie 32

Junioři (15 – rok v němž závodník dovrší 18 let) – kategorie 21

Juniorky (15 – rok v němž závodnice dovrší 18 let) – kategorie 22

Muži (18 a výše) – kategorie 11

Ženy (18 a výše) – kategorie 12

Viz. Soutěžní řád ČSJ – bod 5