VELKÁ SOUTĚŽ ČASOPISU SAT

1.CENA – Volné startovné na Pálavské regatě 2001

V  tomto čísle začíná Velká soutěž časopisu Sat, která bude mít pokračování ještě v následujících dvou číslech. Vítěz soutěže získá volné startovné na Pálavské regatě 2001 v hodnotě 300,-Kč, 2.-5.místo je pochvala v časopise. Soutěž se bude skládat ze šesti odlišných úkolů, ve kterých budete moci získat celkem 100 bodů. Ten kdo získá největší počet je vítězem, v případě bodové shody rozhodne o vítězi los.

1 část

V tomto kole můžete získat maximálně 25 bodů, minimálně –25 bodů. V případě, že hodláte soutěžit, musíte splnit následující body: Vyřešit úkoly 1 a 2 a jejich řešení odevzdat nejpozději do konce měsíce září, a to buď osobně na přiloženém formuláři, nebo na volném papíře, nebo E-mailem. Jelikož však nerad vidím stříhání časopisu je ještě jedno pravidlo. Pokud řešení odevzdáte na originálním formuláři z tištěného časopisu bude stržen 1 bod.

Adresa: Zdeněk Chlup : chlup@sky.cz

ÚKOL PRVNÍ: (15 bodů)

Na následující fotografii je 30 identifikovatelných jachtařů, kteří závodí na plachetnici Laser nebo Evropa. Za každé správně uvedené jméno je +0,5 bodu, za každé špatné jméno –0,5 bodu. Celkem tedy rozsah +-15b. Počítají se pouze závodníci Laser,Evropa a pouze ti, kteří stoji na vyhlášení na Dářku dole (nikoliv terasa).

Poznámka 1: Dávám ve známost, že úplatky beru a za přibližně 1000,-Kč poskytnu originál fotku.

Poznámka 2: Fotografie je zde dvakrát pro různě citlivé oči.

ÚKOL DRUHÝ: (10 bodů)

Je deset závodníků, pět jich závodí na Laseru a pět na Evropě. Jsou to: Jana, Jana, Ferdinand,Oto,Terezka, Lucie, Laco, Dežo, Marek a Pepa. Ti si vymysleli následující závod. Napřed pojedou ve dvou skupinách Laser a Evropa každý s každým. Udělají se dvě tabulky a poté se bude závodit o konečné umístění tak, že pojede první ze skupiny Laser s prvním ze skupiny Evropa, druhý s druhým, atd., a tím vznikne celkové pořadí na 1-10.místě. Určete toto pořadí, máte-li následující indicie: Za každé správné konečné umístění máte +1bod, za špatné pak –1bod.

Poznámka 3: Pokud jsem se nespletl je jen jedno řešení.