Rozbor chyb na

Mistrovství ČR Lipno 2000

ve třídách L + Q + C

MARTIN POSPÍŠIL

Trenér LT Laser

Toto je kritický rozbor chyb ZK a JURY na tomto závodě. Vše ostatní se povedlo a vážím si práce všech pořadatelů závodu. Chyby uvádím ne proto, abych někoho naštval, ale aby se příště neopakovaly.

Opakované starty Optimistů na černou vlajku – při dalším startu nebyl nikdo vyloučen z dalších startů, neboť ZK neměla na lodi tabuli a diskvalifikované lodě nebylo na co psát.

ZK poslala Optimisty po dvou startech na břeh, že neumí startovat a že jsou neukázněný (myslím že filozofie pravidel je jiná). Po protestech doprovodu na břehu a obstarání tabule ZK pustila rozjížďku Optimistům sólo navečer a ti dojížděli za šera a v totálním bezvětří.

JURY si druhý den závodu ráno svolala všechny Laseristy a řekla jim, že všechny napomíná za nedovolený pohon a bude již bez varování DD. Pak skutečně diskvalifikovala závodníky z 2. poloviny pole, kteří se sice moc neurychlovali, spíše to neuměli a měli problémy se stabilitou na vlnách.

ZK poslala JURY, aby se všichni Laseristé domluvili, že je ochoten zrušit neregulérní rozjížďku (vítěz se jistě rád domluví, na zrušení rozjížďky), zrušenou ostatním třídám. Laserům ZK nestihla rozjížďku zrušit, protože byli překvapivě rychlí.

Připadalo mi že JURY slouží jako ochrana ZK před protesty závodníků a ne jako garant dodržování pravidel. Protestů bylo mnoho. Doporučuji méně chyb ZK a rozhodování Jury přímo na vodě.

Když konečně ráno zafoukal silný vítr a závodníci se těšili na kvalitní jachting, ZK vyjela na vodu a vytáhla černou vlajku. Asi polovina lodí vesele trénovala (krom 1 Lasera začátečníka se nikdo nepřevrátil a vítr postupně slábl). JURY na vodě přihlížela a nikdo se nepozastavil nad tím, že černá vlajka slouží pro extrémní vítr a k okamžitému návratu lodí na břeh, natož aby někoho trestala za porušení pravidel. Za hodinu byla vlajka stažena a odstartovaná rozjížďka byla dojížděna v bezvětří.

Všechno se nemůže podařit, ale zdálo se toho moc.