Manuál pro závodní jachting na plachetnici Laser

MARTIN POSPÍŠIL – trenér LT Laser

Toto je pokus o zachycení a předání zkušeností ze 7-letého vývoje třídy Laser v ČR. Dle mého mínění je universální pro třídu Laser- Standard i Radial, které se liší jen výkonem plachty. Od určité síly větru je Radial při jízdě proti větru rychlejší než přeplachtěný Standard. Očekávám že s některými závěry nemusí ostatní zkušení laseristé souhlasit a rád zapracuji do tohoto manuálu i jejich poznatky. Všechny nejasnosti a další dotazy rád zájemcům vysvětlím a prakticky ukážu.

Základní seřízení plachetnice Laser – technika plachtění na Laseru

Na Laseru sedíme maximálně vepředu, pouze při křižování v silném větru a strmých vlnách se posuneme přiměřeně dozadu, aby se Laser nedostal palubou pod vlnu. Obdobně na zadní silný vítr se posunuji až na zadní palubu, někdy jen v kritický okamžik kdy hrozí zapíchnutí do vlny.

Loď musí být příčně vyvážená ve vodorovné poloze, pokud je vítr příliš silný a nemám sílu loď vyvážit, musím náklonu zabránit mírným přeostřením a hlavně povolením otěží (main shot ).

Pro efektivní vyvažování je nutné mít nejen skvělou fyzičku ( trénované nohy, ruce i břišní svalstvo, a to nejen plachtěním, ale i posilováním, doplňkovými sporty (cyklistika, běžky, lyže, plavání, …) i nácvikem na vyvažovací lavici (plán mohu zapůjčit)), ale i dobře nastavenou délku vyvažovacího popruhu. Dobří Laseristé vyvažují maximálně natažení ve vodorovné poloze, ostatní podle síly a výdrže. S povolenějším popruhem je vyvažování efektivnější, umožňuje větší vytažení z lodi, je ale také namáhavější.

Nezbytnou pomocí při vyvažování jsou vyvažovací kalhoty s pevnou (velmi tuhou) výztuhou v místě, kde se do stehna zařezává vnější hrana lodě. Osvědčili se neoprénové kalhoty, v létě v kombinaci s likrovým tričkem, v chladu přes krátký nebo dlouhý neoprén. Suché obleky se na Laseru nepoužívají, protože hektolitry potu při plachtění na tomto sportovním nářadí je lepší odpařit než se v nich koupat.

Podobné je to i s neoprénovými vyvažovacími botami, které jsou praktičtější než holinky naplněné vodou.

Optimální váha na Lasera se asi 70 až 80 kg, na Radiála kolem 60 až 70 kg. Záleží ovšem na síle větru a na fyzické kondici jachtaře. Ve slabém větru bude 50 kilový borec ujíždět i s velkou plachtou (Standard) a ve vichřici kolem 20 m/s dobře se dobře využije i 90 kg živé váhy (pokud možno svalů, ne tuku)

Plachta musí být nastavena tak, aby vyvíjela maximální dopřednou sílu a minimální naklápěcí moment. Proto je nutné měnit tvar plachty podle síly větru a zároveň udržovat optimální úhel plachty a větru ( bavlnky na obou stranách plachty dozadu). Tvar plachty nastavíme kikingem, zadním okem (outhoul), přední okem (cunningam). Kiking je povolený jen ve slabém větru na zadní vítr. Na boční vítr musí udržovat napětí zadního lemu a bránit přetočení plachty, t.j. aby plachta měla na celou výšku stejný náběžný úhel. Na křižování udržuje nejen napětí a úhel zadního lemu, ale hlavně ohnutí stěžně a tím i vyploštění plachty. Toto má velký význam převážně v silném větru, kdy je plachta kikingem vyploštěna mnohem více, než by byla utažena pouhým přitažením otěží kladka na kladku ( block to block ). Výhodou je krom vyploštění plachty také odlehčení síly v otěžích, které jsou pak i v silném větru lehce ovladatelné a není problém v poryvu vypustit přebytek větru a otěž pak lehce znovu přitáhnout.

Otěž používáme průměru 6mm, lépe prochází skrz kladky a ve slabším větru se neprověšuje do vody.

Rozhodně je lepší v silném větru rychle křižovat s vypuštěnou plachtou a ztratit trochu výšky než přestoupávat s nevyváženou lodí a skoro stát.

Pro toto seřizování kikingu musí být velmi funkční, správně uvázaný a kladky řádně promazané. Řádně utažený kiking se v silném větru pozná tak, že zadní kladky hlavní otěže jsou téměř vodorovné, při povolení otěží se ráhno nezvedne, jen změní úhel k lodi a plachta si zachová tvar (nejlépe placka, po které vítr sklouzne a nenaklápí), ráhno je prohnuté tak, že při větším napětí by zůstalo natrvalo ohnuté. Kiking je nutno přiměřeně povolit před otočením návětrné bóje, a to i v silném větru.

Pro vyploštění plachty je také důležité ovládání napětí předního líku – přední oko (cunningam). Ten nejen vyhladí vrásky na plachtě za stěžněm, ale i otevře zadní lem v horní části plachty a tím podstatně zmenší naklápění Lasera. Provaz je tažen nahoru i dolů po jedné straně ráhna, což sice trochu kazí tvar plachty, zato však umožňuje brutální přitažení oka až k ráhnu, což sice plachtu skoro přetrhne, ale vyvažování je pak skoro hračkou. Je výhodné přitáhnout (urvat) provaz ještě na zaďák či bočák před točením spodní bóje a začátkem křižování, kdy jdou zapojit obě ruce i záda.

Zadní oko je třetí důležitý prvek pro nastavení tvaru plachty. Nejpovolenější je na zaďák, trochu na bočák, vždy jak se kdo cítí podle síly větru. Proti větru jej utahujeme, plachta by měla ale vždy ve spodním líku zůstat vydutá, Přílišné přetažení není výhodné. Zadním okem se totiž nastavuje vydutí (břicho) spodní třetiny plachty, které nemá velký vliv na naklápění lodě a spíše je motorem lodě. Doporučuji mít na konci ráhna značky a na nich si vytestovat nastavení.

Samozřejmostí pro všechny ovládací provazy na Laseru je jejich špičková kvalita – hladký pevný povrch (ne bavlna), absolutní neprůtažnust a pevnost (Dynema, Spektra) a nesmí trhat kůži na rukou ( vhodná úprava konců je zapletený řetěz, uvázaný do smyčky jako držadlo) – mnoho závodníků plachtí v rukavicích. Důležitý není jen způsob uvázání uzlů, ale i jejich přesná poloha a a délka lana mezi uzly tak, aby ovladače pracovali v potřebném rozsahu a za použití co nejmenší síly. K tomu pomáhají i kovové průvlaky v místě smyček (nerezová srdíčka).

Před startem je dobré již seřídit nastavení plachty podle síly větru, abych po startu neztrácel čas a rychlost. To znamená v silném větru urvaný kiking i přední lík a optimálně nastavený zadní oko.

Během křižování nastavení plachty neustále měním a dolaďuji podle síly větru, je to fyzicky náročné, ale efektivnější než se zbytečně dřít a ztrácet rychlost v silném větru a nebo se brzdit ve slabém větru s příliš utaženou plachtou.

Těsně před obeplutím návětrné bóje povolím částečně kiking a zadní oko, obojí hlavně proto, že po odpadnutí se zásekům špatně dostanu. Zvláště při snaze povolit zadní oko na zaďák či bočák v silném větru končí většinou koupelí. Opačný extrém je, když před předobočním kurzem v silném větru povolím zadní oko příliš, z plachty mám duchnu, musím vyvažovat a na smyčku k přitažení zadního lemu už nedosáhnu. Ploutev je dobré vytáhnout v okamžiku obeplouvání bóje (praktické je držadlo na ploutvi), spolu s povolováním otěže to výrazně ulehčí odpadání v silném větru.

Před obeplutím spodní závětrné bójky je výhodné přitáhnout přední a zadní lík, co nejvíc utáhnout kiking. Výrazně to urychlí zahájení jízdy proti větru, kdy se už jen v silném větru přitáhne více kiking, protože po větru se jeho utažení daří jen částečně.

Výše popsané seřizování a nastavování Lasera (technika jízdy) je nutné tréninkem a závoděním dostat do podvědomí a pohyby zcela zautomatizovat (jako když chodíme nebo dýcháme). Nemusíme pak na ovládání lodi myslet a můžeme věnovat všechnu pozornost závodní taktice.

Pokud jsme ovšem náležitě fyzicky připraveni a nemusíme myslet na to, jak nás všechno bolí, případně jak je nám zima nebo vedro, pokud nejsme optimálně oblečeni.


Zjednodušený úvod do závodní taktiky

Před startem je dobré vytýčit prodloužení startovní čáry na pevném bodu (na břehu) a zjistit, která strana startovní čáry je výhodnější. Dobré je i zkusit si projet část prvního křižování a připravit si taktický plán.

Při startu musím být rozhodně na startovní čáře, s rozjetou lodí a navíc nebýt přilepen na lodi pode mnou (beznadějná návětrná pozice). Pokud je čára na některém konci zvýhodněná, je sice skvělé startovat z nejvýhodnější pozice, ale to by chtěl každý a tak zde dochází k velkým tlačenicím, v kterých se prosadí jen pár lodí, část je vytlačena přes čáru a část odstartuje pozdě a v rozbitém větru.proto doporučuji startovat na takovém místě, které je co nejvýhodnější a kde jsem ještě schopný špičkově odstartovat (viz víše).

Po startu musím neustále kombinovat 2 věci. Volit levobok nebo pravobok tak, abych se co nejrychleji blížil návětrné bóji a zároveň neplachtil v rozbitém větru od ostatních lodí ( ve větrném stínu lodí přede mnou). Po zkaženém startu je to neřešitelný problém, buď jedu dobrým kurzem v rozbitém větru nebo do zelí (opačné kurzy než podle změn větru, v nejhorším případě dokonce najíždím nad úroveň návětrné bóje, tzv. přestoupání).

Pokud je vítr po hladině nerovnoměrný, musím navíc kombinovat najíždění do poryvů a do pruhů silnějšího větru)

Na boční kurzy je důležitá hlavně rychlost a citlivé surfování na vlnách. Výhodné je při zeslábnutí větru lehce přiostřit a přiblížit se tak pruhu přicházejícího větru. V pruhu větru pak odpadnout a tím se v něm udržet co nejdéle.

Na zadní kurzy je výhodné vyjet na stranu z větrného stínu lodí za mnou, a to nejlépe na stranu proti směru současné změny větru, takže jízdou na zadoboční kurz ( rychlejší než čistý zaďák) spíše získám a při návratu ke spojnici bójek spíše, nejlépe proti opačné změně směru větru opět získávám. Mimo houf lodí navíc získávám nejen čerstvý vítr, ale i prostor pro surfování po vlnách.

Během celého závodu se nezdržuji zbytečnými souboji s jednotlivými soupeři a snažím se dělat minimum chyb. Pokud soupeř lépe odstartoval a jede celou rozjížďku bez chyby, nemá význam zbytečně útočit a ztrácet další místa. Na druhé straně je nutné hájit vedoucí pozici a zbytečně soupeři nedávat prostor k útoku.

Ve vyspělém závodním poli jede většina předních závodníků téměř bez chyby a není potřeba nic vymýšlet, stačí sledovat a pochopit jejich taktiku.

Dobrý vítr do plachet.